Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά στις εξετάσεις που γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια της κύησης με στόχο να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η καλή υγεία του εμβρύου, και να αποφευχθούν επιπλοκές που αφορούν τόσο στην μητέρα όσο και στο έμβρυο.

Στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου και κατά το πρώτο τρίμηνο (ιδανικά μέχρι και την 10η εβδομάδα κύησης) γίνονται εξετάσεις προς αποκλεισμό αιματολογικών και κληρονομικών νοσημάτων (π.χ. β-Μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση), λοιμωδών νοσημάτων (π.χ. AIDS, σύφιλη, ηπατίτιδες), καθώς και κάποιες γενικότερες εξετάσεις όπως γενική αίματος, ομάδα αίματος, θυρεοειδικές ορμόνες, καλλιέργεια κολπικού υγρού, κλπ.

Μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδας κυήσεως γίνεται ο πρώτος έλεγχος για τον υπολογισμό του ρίσκου συγκεκριμένων χρωμοσωματικών ανωμαλιών και κυρίως συνδρόμου Down. Περιλαμβάνει την υπερηχογραφική μέτρηση της Αυχενικής Διαφάνειας του εμβρύου και μέτρηση ορμονών στο αίμα της μητέρας (PAPP-A, ελεύθερη β-χοριακή).

Στην 20η με 21η εβδομάδα κυήσεως γίνεται ο υπερηχογραφικός έλεγχος προς αποκλεισμό δυσπλαστικών ή άλλων ανωμαλιών του εμβρύου, το γνωστό και ως Υπερηχογράφημα Β ́ επιπέδου. Μετά την ολοκλήρωση κι αυτής της εξέτασης και για το υπόλοιπο της κύησης εστιάζουμε κυρίως στην πρόοδο της ανάπτυξης κι αιμάτωσης του εμβρύου καθώς και στη διενέργεια εξετάσεων από την πλευρά της μητέρας όπως για παράδειγμα έλεγχος για προδιάθεση διαβήτη κύησης, προεκλαμψία, αναιμία, κ.α.