Γυναικολογικοί καρκίνοι και διατήρηση γονιμότητας.

Ένα μικρό ποσοστό γυναικολογικών καρκίνων θα εμφανιστεί πλέον και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Για παράδειγμα, περίπου 2% των καρκίνων τραχήλου της μήτρας θα εμφανιστεί σε γυναίκες ηλικίας < των 35 ετών . Στη σύγχρονη κοινωνία οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν έχουν ολοκληρώσει ή δεν θα έχουν καν αρχίσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Το μήνυμα που θα πρέπει να περάσουμε σε όλες τις γυναίκες είναι ότι πλέον έχουν εξελιχθεί σημαντικά οι τεχνικές και οι θεραπείες προς διατήρηση της μελλοντικής γονιμότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, κρυοσυντήρηση ωαρίων ή και εμβρύων καθώς και ωοθηκικού ιστού. Δυστυχώς αρκετές γυναίκες ακόμα δεν θα έχουν την ευκαιρία αυτής της επιλογής για διάφορους λόγους, πχ. απουσία ενημέρωσης, καθυστερημένη διάγνωση ή καθυστερημένη σύσταση προς τους εξειδικευμένους γιατρούς, με αποτέλεσμα να χάνεται το υπερπολύτιμο χρονικό περιθώριο που υπάρχει, ανάμεσα, στην έναρξη της εξωσωματικής θεραπείας,( πχ. διέγερση ωοθηκών προς τη λήψη ωαρίων ) και της έναρξης της θεραπείας για τον καρκίνο ( χειρουργείο, χημειοθεραπείες – ακτινοβολίες). Στόχος είναι να μην υπάρχει ούτε μια γυναίκα η οποία δεν θα έχει την επιλογή της απόφασης διατήρησης της μελλοντικής της γονιμότητας τη στιγμή που θα διαγνωσθεί με κάποιο καρκίνο.

Anna Alepidou

See all author post